Semafor MPB1400

MPB 1400 je extrémne lacný a mobilný systém semaforu využívajúci najnovšie technológie. V štandardnej verzii je určená na reguláciu striedavej jednosmernej premávky a jednoduchým pridaním ďalších generátorov signálu rovnakej konštrukcie sa môže podľa potreby použiť na reguláciu križovatiek až po križovatku – tam, kde to umožňujú národné požiadavky.

MPB 1400 sa vyrába v súlade s predpismi VDE 0832 a RiLSA

Možno ich podľa potreby rozšíriť tak, aby sa vytvoril spojovací alebo križovatkový signálny systém (export) pridaním ďalších identických signálnych hláv
ľahká manipulácia – pohodlné s infračerveným diaľkovým ovládaním vedeným cez menu

Presná synchronizácia procesov pomocou signálov GPS
Štandardne inovatívna technológia LED (podľa DIN EN 12368)