Montážny materiál

Montážny materiál na zvislé dopravné značenie