Semafor MPB3400

Mobilný semafor MPB3400 je výhodný na použitie pre krátkodobé uzávierky a rýchle nasadenie. Pracuje v režime QUARZ, KÁBEL alebo RÁDIO.

V štandardnej verzii sa používajú dva semafory, ktoré je možné rozšíriť aj o ďalšie 2 kusy. Celkový počet semaforov môže byť až 4 kusy, čo predstavuje ideálne jednoduché riešenie pre výjazdy a malé križovatky.

Štandardne sú semafory MPB3400 vybavené mikrovlnnými senzormi vozidiel, ktoré zabezpečujú spoľahlivú dynamickú prevádzku.

Semafory sa veľmi jednoducho programujú. Naprogramované hodnoty sú zadávané mechanickými prepínačmi, čo znamená, že je možné nastavený program odčítať aj pri vypnutom zariadení. Všetky semafory sú identické a teda zameniteľné. Až samotným programovaním sa určí, či sa jedná o riadiaci semafor alebo podriadený s aktívnou spätnou väzbou.

Otočnými prepínačmi je možné nastaviť požadované vyprázdňovacie časy, t.j. dĺžku prejazdu stavbou, ako aj dĺžky zelených u každého semaforu zvlášť. Pri prepojení káblom alebo rádiom sa dajú tieto hodnoty nastaviť pre každú vozidlovú skupinu rôzne. Na presvetlenom displeji je možné zistiť stav zariadenia, prípadne poruchu, ak sa nejaká vyskytne. Rovnako je možné prečítať v ručnom režime stav v akom sa zariadenie nachádza.