Semafor MPB4400

Systém semaforov, ktorý sa skladá z dvoch alebo viacerých vysielačov signálu MPB 4400, je možné použiť na reguláciu striedavej jednosmernej dopravy až po križovatku, ideálne v závislosti od premávky. Zaujímavosťou nášho systému je, že všetky semafory sú stopercentne identické, a preto ich môže užívateľ podľa potreby kombinovať podľa potreby a znova a znova podľa príslušnej dopravnej situácie.

V praxi by ste s dvoma dostupnými signálnymi systémami MPB 4400 mohli napr. V pondelok na dvoch rôznych miestach jednosmerná premávka so striedavými jazdnými pruhmi, v utorok križovatka, v stredu križovatka, vo štvrtok priechod pre chodcov a v piatok signalizácia MHD so špeciálnymi signálnymi snímkami pre autobusy verejnej dopravy.