Koridor pre cyklistov

Na dopyt

Popis

Značka vyznačuje smer jazdy cyklistov.

Vodičov motorových vozidiel upozorňuje, že sa nachádzajú na vozovke so zvýšeným pohybom cyklistov.