Produkty - Pozdĺžna prerušovaná čiara

Pozdĺžna prerušovaná čiara

Na dopyt

 

Katalógové číslo: 602 Kategórie:

Popis

 

Značka vyznačuje jazdný pruh alebo okraj vozovky.
Značku možno prechádzať pri dodržaní pravidiel cestnej premávky.

Značka doplnená symbolom bicykla v pravidelných vzdialenostiach vyznačuje ochranný pruh pre cyklistov.

Do ochranného pruhu pre cyklistov smie vodič motorového vozidla vojsť len v prípade nevyhnutnej potreby, pričom nesmie ohroziť cyklistov.
Ak je značka vyznačená ako dvojitá čiara, vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy.